Åsane menighetsråd

Åsane menighetsråd er valgt for 4 år. Fra 2015-2019.

Rådets medlemmer er:
Espen Ingebrigtsen- leder
Marit Vassbotten Olsen - nestleder
Terje Bjørdal - AU medlem
Vigdis Alte
Tor Vilhelm Tysseland
Jan Haugsvær
Tor David Hanson
Bjarte Flaten
Finn Olav Sletten
Solveig Madsen
Sokneprest Arne Mulen - fast medlem

Vararepresentanter:
Randi Støre Gjerde
Alf Ragnar Kallestein
Ingunn Bergland
Ragnhild Natland
Lisbeth Mathiesen

Saksbehandler og sekretær: Administrasjonsleder Mona Gangsøy Eide