Menighetsblad

Her kan du lese de siste nummerne av menighetsbladet "Kirketorget"

Åsane menighets menighetsblad "Kirketorget" kommer ut med fem utgaver årlig, og leveres i postkassen til alle innenfor menighetens grenser. Alle utgivelene gjøres tilgjengelig elektronisk.

 

2018

Kirketorget 1, 2018

Kirketorget 2, 2018

Kirketorget 3, 2018

 

2017

Kirketorget 1, 2017

Kirketorget 2, 2017

Kirketorget 3, 2017

Kirketorget 4, 2017

Kirketorget 5, 2017 

 

2016

Kirketorget 1, 2016

Kirketorget 2, 2016

Kirketorget 3, 2016

Kirketorget 4, 2016. 

Kirketorget 5, 2016


2014

Kirketorget 5, 2014

Kirketorget 4, 2014

Kirketorget 3, 2014

Kirketorget 2, 2014

Kirketorget 1, 2014

 

2013

Kirketorget 6. 2013

Kirketorget 5. 2013

Kirketorget 4. 2013

Kirketorget 3, 2013

Kirketorget 2, 2013

Kirketorget 1, 2013

 

2012

Kirketorget 6, 2012

Kirketorget 5, 2012

Kirketorget 4, 2012

Kirketorget 3, 2012

Kirketorget 2, 2012

Kirketorget 1, 2012