Om oss

Menighetsbladet

Tre utgaver av menighetsbladet har kommet ut i vårsemesteret 2017.

Les mer...

Bibelord og søndagstekster
Diakoni
Korskolen
Innsamlede midler (offer/kollekt)

Offerformål 2017

Les mer...

Givertjeneste
Menighetsrådet
Leie lokaler
Haukås nærkirke
Åsane Kirke
Åsane gamle kirke

Åsane menighet

Besøks- og postadresse: Åsane Senter 44, 5116 Ulset
Telefon: 55 36 22 50
mail: asane.menighet@bergen.kirken.no 
Åpningstider: man-fred. 9-15
___
For bestilling av dåp eller vielse:
Kontakt kirketorget: 55 59 32 10
___

Ansatte