GRAVFERD

Båret av andres hender kommer de fleste av oss til kirken første gang. I dåpen bæres vi frem til Gud, vi legges i hans hender og ber om hans velsignelse og omsorg. Båret av andres hender forlater vi også kirken når livet er slutt. Også da legger vi livet – det evige livet – i Guds hender og ber om å bli tatt inn i hans evighet.

Når en av våre nærmeste dør tar vi som regel kontakt med et begravelsesbyrå. De gir veiledning og hjelp til det som skal skje videre. 

Her finner du begravelsesbyråer i Åsane

Begravelsesbyrået tar kontakt med kirkekontoret for å avtale tid, sted og prest for gravferd. Når presten har fått melding om gravferd tar han/hun kontakt med den som er oppført som kontaktperson så raskt som praktisk mulig. Presten tar deretter kontakt med familien for å avtale møte, som oftest er dette møtet hjemme hos en av de nærmeste, men kan også være på kontoret til presten.