Dåp i Åsane menighet

Mange følelser fyller oss når vi står med et lite barn i armene våre. Vi kjenner på glede, undring og takk. Dåp er en gammel tradisjon i landet vårt. Når du døper barnet ditt legger du det i Guds beskyttende hender. Det blir Guds barn og medlem av Den norske kirke. Du er hjertelig velkommen til å døpe i vår menighet.


Avtale tid for dåp: 
Ønsker dere å døpe barnet kan dere selv finne mulige gudstjenester/søndager og sende inn forespørsel om dåp i prioritert rekkefølge. Skjemaet kan sendes inn flere ganger, hvis dere vil oppdatere innholdet, med f. eks. flere faddere. 

 Gå til skjema her... 
 

Dere kan også ta konakt med "Kirketorget" for å avtale tidspunkt for dåp og dåpssamtale. 
Telefon: 55 59 32 10 - Epost:
kirketorget@bergen.kirken.no 

Dåpstreff 
I Åsane menighet inviteres foresatte til dåpstreff en torsdag noen uker før dåpen. 
Dåpstreffet finner sted i Åsane kirke fra kl 12.00 og er en samling for foreldre med barn som skal ha dåp i nærmeste fremtid. Dåpstreffet har tre deler: Babysang kl 12.00, deretter felles lunsj ca kl 12.30, og til slutt dåpssamtale i kirkerommet kl 13.00. I dåpssamtalen blir en orientert om hva dåp er, og en får praktisk info om alt fra når en skal møte opp dåpsdagen, hvordan barnet skal holdes over døpefonten, og når luen skal av. Avtale om tidspunkt for dåpssamtalen gjøres med kirketorget. Dåpssamtalen holdes i menigheten hvor barnet bor. Dere er derfor velkommen til dåpssamtale i Åsane kirke selv om barnet skal døpes i en annen kirke.

Valg av faddere
Dere skal velge minst to faddere som alle må være fylt 15 år og medlem i Den norske kirke eller et trossamfunn med tilsvarende dåpspraksis. Foreldre kan ikke være faddere til egne barn, men står selvfølgelig fremme ved døpefonten under dåpen. En av oppgavene til fadderne er å hjelpe foreldrene med å oppdra barnet i den kristne tro. Fordi fadderne også skal være vitner om at barnet er døpt, må det være minst to faddere til stede ved dåpen. Men dere kan i tillegg til disse to velge faddere som ikke har anledning til å komme dåpsdagen. Vi må i så fall få melding om hvem som ikke er til stede.