PÅMELDING FRIVILLIGE-SEMINAR 12. SEPT: Trygge rom - trygt være i kirken?

PÅMELDING FRIVILLIGE-SEMINAR 12. SEPT: Trygge rom - trygt  være i kirken?

Åsane menighet/trosopplæringen inviterer alle frivillige i Åsane prosti til en seminarsamling om forebygging, håndtering og bearbeiding av seksuelle overgrep.

TRYGGE ROM - TRYGT Å VÆRE I KIRKEN?

Åsane menighet/trosopplæringen inviterer frivillige barne- og ungdomsarbeidet i Åsane prosti sine menigheter til en samling om forebygging, håndtering og bearbeiding av seksuelle overgrep hos barn, ungdom og voksne onsdag 12. september kl 19.00 –21.00 i Torgstuen, Åsane kirke. Temaet er - mer enn noensinne - aktuelt i kjølvannet av #metoo-kampanjen.

 

Her melder du deg på fagdag for frivillige i Åsane prosti 12. sept.

 

Kirkelig ressurssenter v/ Dina Willemse vil lede oss gjennom dagen med undervisning, oppgaver og samtale. Aktuelle spørsmål som vil bli berørt og som vi skal jobbe med er:

Hvordan og med hvilke holdninger møter vi barn, unge og voksne for å forebygge seksuelle overgrep og grenseoverskridende adferd?
Hvordan kan vi legge til rette for å hindre at uønskede hendelser skjer på arrangementer i regi av våre menigheter?
Hvordan «leser» vi signaler/symptomer på at noe er galt?
Hvordan håndterer vi uønskede hendelser og hvem har ansvar for å følge opp?
Hvilke rutiner og avtaler har vi for ansatte og frivillige
Program for samlingen:

18.45 – 19.00 Registrering. Kaffe/te og litt å bite i står klar.
19.00 – 19.05 Velkomst
19.05 – 20.15 Undervisning
20.15 – 20.25 Pause
20.25– 21.00 Samtale.

Oppgaver og tiltak i forhold til kveldens tema.
Åsane menighet/trosopplæring dekker honorar og reiseutgifter for seminarholdere. Den enkelte menighet blir fakturert for sine deltakere for servering.

Lurer du på noe, ta kontakt med Kristine Bech-Sørensen, mb395@kirken.no, mob. 988 18 528.


Del denne artikkel på e-post