PÅMELDING ANSATT-SEMINAR 12. SEPT: Trygge rom - trygt være i kirken?

PÅMELDING ANSATT-SEMINAR 12. SEPT: Trygge rom - trygt  være i kirken?

Åsane menighet/trosopplæringen inviterer alle ansatte i Åsane prosti til en seminarsamling om forebygging, håndtering og bearbeiding av seksuelle overgrep

 

TRYGGE ROM - TRYGT Å VÆRE I KIRKEN?

Åsane menighet/trosopplæringen inviterer alle ansatte i Åsane prosti til en seminarsamling om forebygging, håndtering og bearbeiding av seksuelle overgrep hos barn, ungdom og voksne onsdag 12. september kl 09.00 – 14.00 i Torgstuen, Åsane kirke. Temaet er - mer enn noensinne - aktuelt i kjølvannet av #metoo-kampanjen.

 

Her melder du deg på fagdag for ansatte i Åsane prosti 12. sept.

 

Påmeldingsfrist 6. sept.


Kirkelig ressurssenter v/ Dina Willemse vil lede oss gjennom dagen med undervisning, oppgaver og samtale. Aktuelle spørsmål som vil bli berørt og som vi skal jobbe med er:

Hvordan og med hvilke holdninger møter vi barn, unge og voksne for å forebygge seksuelle overgrep og grenseoverskridende adferd?
Hvordan kan vi legge til rette for å hindre at uønskede hendelser skjer på arrangementer i regi av våre menigheter?
Hvordan «leser» vi signaler/symptomer på at noe er galt?
Hvordan håndterer vi uønskede hendelser?
Hvem har ansvar for å følge opp?
Hvilke rutiner og avtaler har vi for ansatte og frivillige

Program for samlingen:
08.45 – 09.00 Registrering/kaffe og te står klar.
09.00 – 09.05 Velkomst
09.05 – 11.30 Undervisning og samtaler
11.30 – 12.00 Lunsj/baguetter (ved påmelding, meld ifra om eventuell matallergi)
12.00 – 14.00 Oppgaver og tiltak i forhold til dagens tema.
Åsane menighet/trosopplæring dekker honorar og reiseutgifter for seminarholdere. Den enkelte menighet bliR fakturert for sine deltakere for servering - 65 kr per person.


Lurer du på noe, ta kontakt med Kristine Bech-Sørensen, mb395@kirken.no, mob. 988 18 528.


Del denne artikkel på e-post