Endelig kan alle høre i Åsane kirke

Endelig kan alle høre i Åsane kirke

I vår har det blitt lagt ned stor innsats for å bedre akustikken i kirkerommet, som har vært et problem siden kirken var ny.

 

 

I Åsane kirke har det over lang tid vært problemer med akustikken. Etter en lang og grundig utreding har det i vår blitt lagt ned en stor innsats for å best mulig legge tilrette for gode lydforhold både for tale og ulike typer sang og musikk, og ikke minst at alle skal kunne høre det som blir sagt, uavhengig av hvor en sitter.

På BKFs hjemmesider kan du lese mer om utbedringene.

 

Også menighetsbladet "Kirketorget" skriver om en akustikkutbedringene i årets tredje bladutgivelse:

 


Del denne artikkel på e-post