BRUKERUNDERSØKELSE: Stjernen åpen barnehage

BRUKERUNDERSØKELSE: Stjernen åpen barnehage

Er du bruker av Stjernen åpen barnehage? Vi trenger din hjelp til å bli bedre! Brukerundersøkelsen tar maks ti minutter.

 

 

For å ha et best mulig tilbud i Stjernen Åpen barnehage, ønsker vi å finne ut hvordan våre brukere opplever tilbudet i barnehagen. Om du er bruker av barnehagen håper vi du kan sette av noen minutter til å svare på vår brukerundersøkelse.

På forhånd tusen takk for at du hjelper oss å bli bedre!

BRUKERUNDERSØKELSE STJERNEN (NORSK VERSJON). UNDERSØKELSEN ER ANONYM.

 

Følg oss på Facebook: Stjernen åpen barnehage

Følg Åsane menighet på Facebook: Åsane kirke - Åsane menighet

 

We want to know more about how the people who use Stjernen experience the activities we offer our users. If you are a user of Stjernen, we hope you can take a few minutes to respond to our user survey.

Thank you in advance for helping us improve!

STJERNEN SURVEY (ENGLISH VERSION). THE SURVEY IS ANONYMOUS.

 

Follow us on Facebook: Stjernen åpen barnehage

Follow Åsane menighet on Facebook: Åsane kirke - Åsane menighet

 


Del denne artikkel på e-post