ÅRSMØTE I MENIGHETEN: 19. mars etter gudstjenesten

ÅRSMØTE I MENIGHETEN: 19. mars etter gudstjenesten

Etter kl. 11-gudstjenesten den 19. mars inviterer vi til årsmøte i Torgstuen.

 

Vi håper å se mange på Åsane menighets årsmøte etter gudstjenesten søndag 19. mars.

Etter kl 11-gudstjenesten samles vi i Torgstuen for kirkekaffe, når denne går mot slutten gjør vi oss klare til årsmøte der vi ser nærmere på følgende saker:

 

1. Årsmelding

2. Økonomi

3. Statistikk

4. Orientering om fokusområdene:

- Gudstjenester

- Ungdomsarbeid

- Trosopplæring

- Forvaltning

 

For dem som ønsker å se på årsmeldingen i forkant av årsmøtet, kan du lese både den og årsregnskapet her:

- Årsmelding Åsane menighet 2016. (Fysisk eksemplar kan hentes på kontoret og i våpenhuset).

- Årsregnskap Åsane menighet 2016.

 

 

 

 

 


Del denne artikkel på e-post