- Vi tabbet oss ut

- Vi tabbet oss ut

Les soknepresten Arne Mulen sin personlige preken.

 

Søndag 29.januar var det en spesiell gudstjeneste i Åsane Kirke. I tillegg til konfirmanter, sjømannskirkepreg og latinamerikanske rytmer, holdt sokneprest Arne Mulen en åpen og personlig preken.

 

-Vi tabbet oss ut. Mange opplevde det som om vi «skubbet» en gruppe mennesker ut i grøftekanten. Ingen ville det slik, sa Mulen.

 

Les hele prekenen her  Søndagens evangelietekst var Luk 18,35–43  Den blinde ved Jeriko

 

Krevende sak
Soknepresten refererte til en utfordrende uke for Åsane menighet. Etter at det søndag 22.januar, under en gudstjeneste med konfirmantinvolvering, ble lest opp et opprop mot at Kirkemøtet skal vedta ny liturgi som åpner for likekjønnede vielser. Dette førte til reaksjoner og medieoppslag.

Åsane menighet har beklaget fordi begge syn på likekjønnet vigsel må presenteres med respekt.  

Søndag 22.januar kom ikke et alternativt syn til orde, og det var feil. Åsane menighet har i etterkant lagt til rette for åpenhet og dialog og gjort flere tiltak: 


- Tirsdag 24.januar sendte menigheten e-post med en redegjørelse til alle 130 konfirmanter og deres foreldre. Eposten ble også lagt ut på menighetens nettsider og Facebook.
- Onsdag 25.januar var hele staben og menighetsrådet samlet for å diskutere hendelsen.

- Fredag 27.januar fikk samtlige konfirmanter en SMS fra menigheten som beklaget hendelsen.

- Søndag 29.januar tok sokneprest Arne Mulen opp temaet i en personlig og åpen preken. Menigheten har fått mange gode tilbakemeldinger på dette. Les prekenen her.

 

Medieoppslag
Bergensavisen, som omtalte saken mandag 23.januar var invitert til gudstjenesten 29.januar. Reportasjen på nettsidene deres ligger bak betalingsmur, men oppslaget i papiravisen mandag 30.januar kan sees nederst i saken.


Overskriften vekker oppsikt, men artikkelen gir for øvrig en balansert og god fremstilling av gudstjenesten, Åsane menighet og dette vanskelige tema.

 

Ny liturgi i Åsane

Mandag 30.januar stemte Kirkemøtet for en ny vigselsliturgi for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) som kan brukes fra 1. februar.

Åsane menighet vil ta i bruk denne og tilby giftemål av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. For spørsmål, ta nærmere kontakt med sokneprest Arne Mulen: am453@kirken.no 

 

Følg oss på Facebook: Åsane kirke - Åsane meninghet

 


Del denne artikkel på e-post