KONFIRMANT 2017/18: Infomøte 1. juni

KONFIRMANT 2017/18: Infomøte 1. juni

Ønsker du å være konfirmant i Åsane menighet? 1. juni kl 18.00 inviterer vi til infomøte.
 

 

Vi gleder oss til å ta imot nye konfirmanter fra høsten av. Hvert år har vi nærmere 200 ungdommer som følger vårt konfirmantopplegg. Kom og bli med du også!

 

 

Tro, tvil og livets store spørsmål

Konfirmasjon i kirken handler om å utforske kristen tro og livets store spørsmål. Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du lære mer om Gud og deg selv. Vi snakker om livet – på godt og ondt. Gjennom året er du med på ulike aktiviteter, temasamlinger og helgetur på fjellet. Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen!

 

Info i posten i april og mai


I april blir informasjonsbrosjyren "Konfirmant 2018" sendt ut fra Den norske kirke til alle landets 14-åringer. Dette er en brosjyre med generell informasjon som sendes ut over hele landet. Innenfor disse nasjonale rammene har hver menighet sitt eget konfirmanttilbud.

I midten av mai blir info om Åsane menighets konfirmanttilbud sendt ut med posten til alle 14-åringer som er døpt, eller har minst en forelder som er døpt. 1. juni kl 18.00 avholder vi infomøte for konfirmanter og foreldre om Åsane menighets konfirmantopplegg.


Følg oss på Facebook: Åsane kirke - Åsane menighet 

 

Påmelding etter infomøtet

I etterkant av infomøtet 1. juni blir det åpent for for påmelding til konfirmantåret via våre hjemmesider. Dette får dere mer info om på infomøtet den 1. juni kl 18.00.

 

Har du spørsmål? Send en mail til konfirmantansvarlig Ole Arthur på mail oh939@kirken.no  eller ring 55 36 22 56.

 

I juli mottar de påmeldte konfirmantene info om interessegruppe, konfirmasjonsdag osv. Ved skolestart i august inviteres ungdomme (og for noen av gruppene også foreldre/foresatte) til første møtepunkt for høsten som er en introduksjon og orientering om den enkelte interessegruppe som din konfirmant har blitt tildelt, og så er vi igang!

 

Hjertelig velkommen som konfirmant hos oss!


 

 


Del denne artikkel på e-post